Loading...
X

Po obiedzie idę pobrykać.

Na wypasie być. A najlepiej całą gębą. I innymi wolnymi otworami nie grożącymi emisją odoru.