bagienny fragment

warszawski autochton

Test trzeźwości drzewa.


Alarm clock.


Nature framed.2023

archiwum